Quyết định 39/2021/QĐ-UBND tạo quỹ đất sạch để khai thác …

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre ...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm …

Đọc thêm

Tin tức

Cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại Điều 71 và được quy định cụ thể tại các Điều 107; Điều …

Đọc thêm

Quyết định 81/QĐ-TTg 2023 Kế hoạch hành động chống khai …

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về nghề cá, phòng, chống khai thác IUU, hợp tác khai thác thủy sản giữa Việt Nam và các nước, tổ chức nghề cá khu …

Đọc thêm

Dự án khai thác, chế biến khoáng sản có tổng mức đầu tư …

Dự án khai thác, chế biến khoáng sản có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng thuộc dự án nhóm nào? Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Hội đồng ...

Đọc thêm

Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân

Thông tư này bao gồm 4 Chương với 100 Điều, quy định chi tiết về yêu cầu chung về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; bảo đảm năng lực giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không sân bay và giám sát viên chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân ...

Đọc thêm

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị

1. Quy định này quy định về việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến …

Đọc thêm

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND phân cấp khai thác kết cấu hạ …

1. Nghị quyết này quy định Quy định về phân cấp khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. a) Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê …

Đọc thêm

Khai Phá Dữ Liệu

Cây quyết định dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ ngân hàng; ... các phương thức quản trị và khai thác CSDL truyền thống ngày càng không đáp ứng được thực tế với tình trạng đó. Từ đó, một khuynh hướng dữ liệu mới phát triển để thay thế cái cũ, đó là Kỹ ...

Đọc thêm

Thông tư 26/2016/TT-BCT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng …

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ nước khoáng, nước nóng thiên nhiên; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ và khoáng sản khai thác tận thu tại các bãi thải mỏ đã có ...

Đọc thêm

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ …

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2022. Trong đó, đã quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ ...

Đọc thêm

Nghị định 98-CP quy định thi hành Pháp lệnh khai thác và …

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NGHỊ ĐỊNH : Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG. Điều 1.-. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi áp dụng đối với những công trình thuỷ lợi và các hoạt động sau đây: 1. Những công trình ...

Đọc thêm

Cà Mau triển khai Kế hoạch khai thác thủy

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 phê duyệt Kế hoạch phát triển khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. ... ảnh hưởng đến nguồn lợi sang lĩnh vực khác, để từng bước cân bằng ...

Đọc thêm

1. Quy định chung về cấp giấy phép khai thác cát, sỏi bờ sông

Đọc thêm

Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

1. Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4 …

Đọc thêm

(PDF) Đề xuất các giải pháp giải quyết các mâu thuẫn trong khai thác …

Bài viết nhằm xác định các mâu thuẫn cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Hương, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu ...

Đọc thêm

Phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh …

Chuyển khoảng 2.000 tàu khai thác hải sản sang nghề nuôi trồng thủy sản. Mục tiêu chung Đề án nhằm chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng ít hơn hoặc chuyển một số tàu cá có nghề khai thác hải sản ...

Đọc thêm

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND tạo quỹ đất sạch để khai thác …

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy định này quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre, bao gồm các nội dung sau: 1. Các quy định về việc tạo lập, phát triển quỹ đất sạch để Trung tâm Phát ...

Đọc thêm

Tiếp tục khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để …

Ngày 12/2/2023, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng ...

Đọc thêm

Quyết định 81/QĐ-TTg 2023 Kế hoạch hành động chống khai thác …

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định chống khai thác IUU (tăng mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng, chế tài xử lý cảng cá chỉ định xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác, cảng …

Đọc thêm

Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định …

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện các công việc kiểm tra, thử nghiệm cần thiết, quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đưa vào khai thác hoặc khai thác thử, …

Đọc thêm

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng …

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 866/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đọc thêm

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu …

58 minutes agoPhó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 9/11/2023 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây ... Dự án còn xây dựng các công trình phục vụ khai thác, …

Đọc thêm

Quy định về phê duyệt báo cáo ĐTM

1. Quy định đánh giá tác động môi trường. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 27 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì: Trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án trước khi vận hành, chủ dự phải thực hiện đánh giá tác động môi trường so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM cho các trường hợp ...

Đọc thêm

Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp. Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ từ nay đến tháng 5/2023, chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá Việt Nam bị …

Đọc thêm

Quyết định 849/QĐ-UBND 2021 Định mức kinh tế kỹ thuật …

Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2021 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công …

Đọc thêm

Nghị quyết 48/NQ-CP 2023 khai thác sử dụng bền vững tài …

Định hướng, nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến 2030 Định hướng, nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến 2030 là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 48/NQ-CP về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm ...

Đọc thêm

Quyết định 1270/QĐ-UBND 2022 Danh mục vùng hạn chế khai thác …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng khai ...

Đọc thêm

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác thủy …

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ... Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. ... Bảo đảm tính khả thi của Quy hoạch ngay ...

Đọc thêm

(PDF) BÀI 7 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI | Thom Le

Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời BÀI 7 PHÂN TÍCH KH NĔNG SINH L I Hướng dẫn học Khả năng sinh lời là một nội dung phân tích được nhiều đối tượng quan tâm, từ các nhà quản trị tài chính, các nhà đầu tư cho tới các tổ chức cho vay, vì nó gắn liền với lợi ích của họ ở hiện tại và tương lai, đồng thời ...

Đọc thêm

Tại sao báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có quyết định …

- Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; ... cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản. …

Đọc thêm

Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, …

19/09/2022 21:00. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030 (Chương trình). Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến ...

Đọc thêm

TOÀN VĂN: Quyết định 1077/QĐ-TTg phê duyệt …

Tổng kinh phí: (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm năm mươi tỷ đồng) 1.250. khai thác hải sản. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu toàn văn Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án …

Đọc thêm

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại …

Quyết định 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ... thác được quy hoạch cung cấp nguyên liệu cho các dự án chế biến theo cân đối của nhu cầu thị ...

Đọc thêm