Quyết định 2066/QĐ-BGTVT 2018 về thiết kế, thi công hỗn hợp bê tông nhựa

A.4. Tính toán. Hàm lượng tro của nhựa đường được tính toán theo công thức: Trong đó: P a: Hàm lượng tro (%) m: Khối lượng cốc nung (g) m 1: Khối lượng cốc nung + mẫu trước khi nung (g) m 2: Khối lượng cốc nung + mẫu sau khi nung (g) A.5. Báo cáo

Đọc thêm

Quyết định 289/QĐ-BGTVT 2020 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế thi …

- Bước 1: Gia nhiệt cốt liệu tới 170 - 200 độ C; nhựa đường 60/70 tới 155 - 165 độ C; dựa vào hàm lượng nhựa sử dụng, tính toán và cân định lượng trước khối lượng phụ gia …

Đọc thêm

Bảng Tính Khối Lượng Nhựa đườNg

d = Độ sâu tính bằng centimet. p = Giá nhựa đường trên một mét khối. Sử dụng bảng tính nhựa đường này để tìm trọng lượng, khối lượng và chi phí của nhựa đường. Bảng …

Đọc thêm

Công văn 3813/TĐC-HCHQ 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa

Lượng nhựa được xác định trên cơ sở chênh lệch khối lượng mẫu bê tông nhựa th ử nghiệm và khối lượng cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng) thu được sau khi thử nghiệm. Căn cứ vào lượng nhựa thu được để tính toán hàm lượng nhựa theo khối lượng mẫu bê tông ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn thảm bê tông nhựa nóng chi tiết mới nhất 2022

Nhằm đáp ứng được nhu cầu tính toán chi phí cho chủ đầu tư công trình, Trường An Pacific cung cấp đến bạn bảng giá thảm bê tông nhựa nóng mới nhất trên thị trường hiện nay. ... – Cát phải có hàm lượng nằm giữa hai cỡ sàng 4.75 m – 1.18 m không được dưới 18% ...

Đọc thêm

Cách tính khối lượng nhựa đường

Phân loại theo phạm vi sử dụng: Bê tông nhựa C12.5 loại 1: có độ nhám cao, thường dùng cho lớp mặt trên. Bê tông nhựa C12.5 loại 2: có độ nhám trung bình, thường dùng cho …

Đọc thêm

TCVN 1-3

TCVN 12884-2, Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa – Phần 2: Phương pháp thử. TCVN 13567-1:2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê. tông nhựa chặt sử …

Đọc thêm

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG

Xác định hàm lượng nước xác định hàm lượng nhựa đường và tính chất của nhựa lấy ra từ nhũ tương nhựa đường . Thiết bị thí nghiẹm : 2.10.1 Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm để xác định hàm lượng nước: - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g.

Đọc thêm

Quyết định 3755/QĐ-BGTVT năm 2015 quy định tạm thời về …

Ví dụ A1: Tính toán lượng RAP theo hỗn hợp và lượng nhựa mới cần thêm vào khi cần sử dụng khoảng 20% RAP có hàm lượng nhựa 4% cho vào hỗn hợp tái chế nóng BTNTCN 12,5. ... Theo kinh nghiệm, tổng hàm lượng nhựa đường tính theo % cốt liệu cho BTNC12,5 khoảng 5.3%. P bt/agg = 5.3%.

Đọc thêm

1m3 nhựa đường bằng bao nhiêu kg tính chính xác nhất

Đọc thêm

Bê tông nhựa

+ Thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu (tính toán theo tỷ lệ phối hợp tại các phễu nóng); + Kết quả thí nghiệm Marshall, hàm lượng nhựa đường tối ưu (tính theo phần trăm khối lượng của hỗn hợp bê tông nhựa), hàm lượng phụ gia sử dụng (nếu có);

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12818:2019 về Hỗn hợp bê tông nhựa …

7.4.3.6 Xác định tỉ trọng có hiệu của cốt liệu (G se), hàm lượng nhựa có hiệu và tỉ số hàm lượng bụi trên hàm lượng nhựa có hiệu (P 0,075 /P be) cho từng hỗn hợp thử nghiệm theo các công thức 10, 11 và 12: Trong đó: là hàm lượng nhựa có hiệu dự tính

Đọc thêm

TCVN 12759.1-2019

A.1.3.3 Trộn 5 tổ mẫu hỗn hợp cốt liệu (mỗi tổ 4 mẫu) với 5 hàm lượng nhựa đường polymer (tính theo phần trăm khối lượng hỗn hợp BTNSMTN) thay đổi khác nhau từ 0,25 % đến 0,5 % xung quanh hàm lượng nhựa tham khảo, sao cho hàm lượng nhựa đường tối ưu gần với hàm ...

Đọc thêm

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT …

A.1.5 Trộn 5 tổ mẫu hỗn hợp cốt liệu (mỗi tổ 4 mẫu) với 5 hàm lượng nhựa đường (tính theo tổng khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa) thay đổi khác nhau 0,5% xung quanh hàm lượng nhựa đường tham khảo. ... Căn cứ vào kết quả tại A.2.1, tính toán tốc độ băng tải cho ...

Đọc thêm

Nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng của hàm lượng hạt …

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -[[ - BK TP.HCM VÕ NHƯ BÌNH Đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG HẠT THOI DẸT TRONG HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA ĐẾN CƯỜNG ĐỘ LỚP MẶT ĐƯỜNG Chuyên ngành: XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH …

Đọc thêm

Công văn 3813/TĐC-HCHQ 2019 thí nghiệm xác định hàm …

Lưu ý khi so sánh hàm lượng nhựa trên 1 m 2 với định mức yêu cầu do không thể phân tách lớp láng nhựa và lớp nhựa thấm bám nên hàm lượng nhựa của lớp th ấ m bám …

Đọc thêm

T 302 05 xác định hàm lượng polimer có trong nhựa đường …

Thông tin tài liệu. AASHTO T302-05 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định hàm lượng polimer có nhựa đường polimer sản phẩm thu sau chưng cất nhũ tương nhựa đường polimer AASHTO T 302 – 05 LỜI NÓI ĐẦU Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải ...

Đọc thêm

Quyết định 289/QĐ-BGTVT chỉ dẫn kỹ thuật

- Hàm lượng nhựa đường và hàm lượng phụ gia CeraChip dùng trong hỗn hợp BTNC ... nhựa đường 60/70 tới 155 - 165 độ C; dựa vào hàm lượng nhựa sử dụng, tính toán và cân định lượng trước khối lượng phụ gia CeraChip cần sử dụng cho mẻ trộn, tính chính xác đến 0,01 ...

Đọc thêm

Lựa chọn cấp phối cốt liệu cho thiết kế hỗn hợp đá

Hỗn hợp đá - nhựa chặt trong nghiên cứu này là một hỗn hợp bê tông nhựa chặt với cấp phối có cỡ hạt lớn nhất danh định không nhỏ hơn 25mm và sử dụng hàm lượng nhựa đường thấp (2,5 - 4,5%). 3.2. Thiết kế cấp phối cốt liệu cho hỗn hợp đá - nhựa chặt (DBM 25)

Đọc thêm

Các chỉ tiêu chất lượng nhựa đường (Bitum)

3. Tính ổn định nhiệt - xác định gián tiếp tính toán từ các chỉ tiêu thông dụng: - Chỉ số độ kim lún PI (Penetration Index). ... Hàm lượng Paraphin: xác định theo TCVN 7503:2005. ... Trong 7 tiêu chí đánh giá chất lượng nhựa đường ở trên thì khả năng đáp ứng được trong ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 63:1984 về quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường

2.10. Xác định hàm lượng nước- xác định hàm lượng nhựa đường và tính chất của nhựa lấy ra từ nhũ tương nhựa đường. Thiết bị thí nghiệm. 2.10.1. Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm để xác định hàm lượng nước: - Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01g,

Đọc thêm

Máy Tính Nhựa Đường | Máy Tính Đường Băng

Tính toán lượng nhựa đường bạn cần. Hotmix Asphalt (HMA), còn được gọi là bitum, blacktop, hoặc Tarmac, là một vật liệu nóng mà các nhà xây dựng đường và chủ nhà …

Đọc thêm

T 308 05 xác định hàm lượng nhựa có trong hỗn hợp bê tông nhựa …

AASHTO T 308 – 05 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê tông nhựa nóng phương pháp đốt AASHTO T 308 – 05 LỜI NÓI ĐẦU Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ …

Đọc thêm

Quyết định 2066/QĐ-BGTVT 2018 Quy định về thiết kế thi …

A.4. Tính toán. Hàm lượng tro của nhựa đường được tính toán theo công thức: Trong đó: P a: Hàm lượng tro (%) m: Khối lượng cốc nung (g) m 1: Khối lượng cốc nung + mẫu trước khi nung (g) m 2: Khối lượng cốc nung + mẫu sau khi nung (g) A.5. Báo cáo

Đọc thêm

Đồ án:Tổng hợp nhựa đường; Bitum; Hắc ín

Một số tác hại và lưu ý an toàn nhựa đường, 4 . Cách sử dụng và ứng dụng của bitum dầu mỏ., Hắc ín từ gỗ: Hắc ín gỗ, chất lỏng thu được là một trong những sản phẩm của cacbon hóa, hoặc chưng cất phá hủy, của gỗ . Các loại hắc ín nhựa, có nguồn gốc ...

Đọc thêm

Các đặc tính kỹ thuật và chất lượng của nhựa đường

Các đặc tính kỹ thuật và chất lượng của nhựa đường. Ở Vương quốc Anh nhựa đường được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh BS 3690. Bốn loại nhựa đường do Shell Bitumen, …

Đọc thêm

Hàm lượng nhựa là theo cốt liệu hay theo hỗn hợp?

Xin chào các anh chị, Em đang lập dự toán công trình cải tạo đường giao thông, trong đó có hạng mục rải thảm bê tông nhựa hạt trung hàm lượng nhựa 5,5%. Em có điều băn khoăn sau muốn hỏi các anh chị giàu kinh nghiệm để lập dự toán được chính xác: Theo phụ lục công tác làm đường trong Định mức...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 354:2006 Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa

Nhũ tương nhựa đường gốc kiềm (anionic emulsified asphalt): là nhũ tương nhựa đường có sử dụng chất nhũ hoá là các muối có nguồn gốc kiềm, nhũ tương nhựa đường gốc kiềm có độ có độ pH = 9¸12. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến nhũ tương nhựa đường gốc a xít ...

Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG NHỰA …

Công tác kiểm tra và nghiệm thu kết quả thường được HNUD tiến hành như sau: 2.1. Kiểm tra trước khi rải bê tông nhựa Asphalt. Kiểm tra chất lượng nền bê tông xi măng: Đánh giá tính sạch và độ khô ráo của bề mặt móng bằng quan sát trực tiếp. Kiểm tra đồng đều và hàm ...

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 354:2006 VỀ TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA

Ghi chú 5: Nếu hàm lượng nhựa có trong phần mẫu nhũ tương a xít lấy ra từ phần trên và hàm lượng nhựa có trong phần mẫu nhũ tương a xít lấy ra từ phần dưới của cùng một bình lưu mẫu đều cùng nhỏ hơn hoặc đều cùng lớn …

Đọc thêm

Hướng dẫn Cách tính khối lượng nhựa đường cho các công …

Vậy để tính khối lượng nhựa đường cần để lát một m2 đường bê tông nhựa, ta có thể làm theo các bước sau: Bước 1: Tính khối lượng thành phần đá granit. - Với một lớp bê tông nhựa có độ dày là 7cm, khối lượng đá granit cần là: 7 …

Đọc thêm

Hàm lượng nhựa là theo cốt liệu hay theo hỗn hợp?

Cách tính lại hàm lượng nhựa theo tỷ trọng BTN/m2: Thanh toán khối lượng, quyết toán vốn đầu tư: 0: 17/10/17: D: Hàm lượng nhựa trong bê tông nhựa? …

Đọc thêm

T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong …

25 TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG NHỰA (ÁP DỤNG CHO CẢ PHƯƠNG PHÁP E-I VÀ E-II) 25.1 Tính toán hàm lượng nhựa có trong mẫu thí nghiệm theo Mục 12. 26 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ. 26.1 Sai số tiêu chuẩn của 1 phòng thí nghiệm được tìm ra là 0.18%.

Đọc thêm

TCVN 12759.2-2019

A.1.5 Trộn 5 tổ mẫu hỗn hợp cốt liệu đã được sấy (mỗi tổ 4 mẫu) với 5 hàm lượng nhựa đường polymer (tính theo phần trăm tổng khối lượng hỗn hợp BTNMTN) thay đổi (khác nhau) ± 0,5% xung quanh hàm lượng nhựa tham khảo (hàm lượng nhựa dự kiến chọn), sao cho hàm ...

Đọc thêm