DBA là gì? Làm thế nào để trở thành một DBA …

Database Administrator (DBA) là gì? DBA là người chịu trách nhiệm quản trị và vận hành các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu như lên kế hoạch, cài đặt, cấu hình, tối ưu, backup, security, v.v. nhằm đảm bảo hệ …

Đọc thêm

Người có chức năng phân quyền truy cập là: Người quản trị …

đáp án đúng: C. Người có chức năng phân quyền truy cập là người quản trị CSDL. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL, được tổ chức và xây dựng như những dữ liệu khác. Được quản lí chặt chẽ, …

Đọc thêm

Doanh nghiệp bị rò rỉ dữ liệu khách hàng, ai phải …

Tuy nhiên, công tác bảo mật dữ liệu của các doanh nghiệp luôn gặp khó khăn đối với cơ sở hạ tầng thông tin, đội ngũ nhân sự và cách quản lý. Một lãnh đạo cấp cao của ngân hàng trong top 5 Việt Nam cho …

Đọc thêm

Dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

Thông báo vi phạm – Trong vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc vi phạm khác được quy định tại Nghị định, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân và Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ phải thông báo cho Bộ Công an ...

Đọc thêm

Trung tâm dữ liệu quốc gia có chức năng, nhiệm vụ như thế …

Trung tâm dữ liệu quốc gia có chức năng gì? Căn cứ tại Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 175/NQ-CP năm 2023 quy định trung tâm dữ liệu quốc …

Đọc thêm

(PDF) TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc ...

Đọc thêm

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, …

LẬP PHÁP -Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia là xu thế chung của thế giới, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích vai trò, các yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia ...

Đọc thêm

Thông tư 06/2023/TT-BNV cập nhật, khai thác dữ liệu cán bộ, …

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý từ Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương lên Cơ sở …

Đọc thêm

Những quy định chung về quản lý, kết nối và chia …

Cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức …

Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu là gì? Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu | Học CSDL

Đặc điểm của cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các thông tin có sự liên kết với nhau tạo nên tính logic, từ nguồn dữ liệu này có thể tìm kiếm được nguồn dữ liệu khác. Csdl (Cơ sở dữ liệu) được tạo nên có mục đích sử dụng rõ ràng, phù hợp ...

Đọc thêm

Quản lý dữ liệu là gì?

Đọc thêm

Các thông tin trong Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh …

Thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 1. Trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin: a) Thông tin quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định này do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại ...

Đọc thêm

CẤU TRÚC HỆ THỐNG Thông TIN NGUỒN NHÂN LỰC …

Nguồn lực dữ liệu: ... cam kết trách nhiệm xã hội, tâm lý người lao động Thông tin đầu ra: Quy chế chính sách đãi ngộ nhân lực; Hệ thống thang, bậc lương,quy định về quỹ lương, hệ thống tính lương và trả lương; Dịch vụ tư vấn cung cấp cho cá nhân, thỏa thuận ...

Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước bao gồm những gì? Quản lý dữ liệu …

Dữ liệu trong cơ quan nhà nước được tổ chức thống nhất, được phân cấp quản lý theo trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước. Dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong nội bộ của cơ quan, đơn vị phải được tổ chức, lưu trữ …

Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu – Wikipedia tiếng Việt

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS) là một hệ thống phần mềm được sử dụng để quản lý và tổ chức cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp một giao diện giữa cơ sở dữ liệu và người dùng hoặc các ứng dụng để thực ...

Đọc thêm

Quản lý là gì? Người quản lý có vai trò thế nào …

4.1 Quản lý cấp cao. Là người có quyền lực cao nhất trong một tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của tổ chức. Là người đưa ra định hướng phát triển và chiến lược dài hạn cho …

Đọc thêm

Trao đổi về lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp

Bên cạnh đó, camera, băng ghi âm, ghi hình… là cách giúp cho nhân viên tự nguyện tự giác làm đúng trách nhiệm và giúp quản lý có bằng chứng rõ ràng hơn khi cần dữ liệu; Văn hóa đơn vị hay chính là niềm tin giữa nhân viên và người quản lý.

Đọc thêm

Phân tích công việc: Quy trình, Phương pháp & Ứng dụng

Phân tích công việc là gì? Là một thành phần tối quan trọng trong công tác quản lý nhân sự, phân tích công việc (job analysis) là quá trình nghiên cứu công việc – nhằm xác định những nhiệm vụ và trách nhiệm cần thực hiện, tầm quan trọng đối với các công việc khác, trình độ cần thiết để đảm đương vị ...

Đọc thêm

(DOC) HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ Câu 1: Trình bày hệ thống thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp mà bạn lựa chọn Hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực 1. Chức năng: Lưu trữ thông tin về nhân sự và lập báo cáo định kỳ Cung cấp ...

Đọc thêm

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

và tính chịu trách nhiệm; Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân Chủ thể dữ liệu phải được thông báo về loại dữ liệu cá nhân được thu thập, mục đích của việc thu thập, xử lý dữ liệu và các tổ chức có quyền truy cập vào dữ liệu [bên cạnh các thông tin khác];

Đọc thêm

Đã có nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhiều bên phải tăng trách nhiệm

Các bên liên quan đều phải có trách nhiệm với dữ liệu cá nhân. Ngày 19-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin đánh giá việc có một nghị định riêng về bảo vệ dữ liệu cá nhân là …

Đọc thêm

Quy định mới của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu …

Cán bộ đầu mối phụ trách có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp, xử lý các vấn đề về kết nối, chia sẻ dữ liệu của cơ quan, đơn vị mình đối với cơ quan, đơn vị bên ngoài. 2- Công khai thông tin về đầu mối phụ trách kết nối, chia sẻ dữ liệu; các thông tin về ...

Đọc thêm

Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Gia tăng trách nhiệm của …

Theo Nghị định, cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Cơ quan này có trách nhiệm giúp Bộ Công an thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cổng thông tin quốc gia về ...

Đọc thêm

Trắc nghiệm Tin học 12 bài số 1

Bài trắc nghiệm Tin học 12 bài số 1 sẽ giúp các em học sinh củng cố lại những kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, một số khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Từ đó các em sẽ có được những kiến thức cần thiết nhất để làm bài tập trong SGK ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Toàn cầu: Phân biệt giữa Bên kiểm soát và Bên …

của cá nhân và các công ty chỉ xử lý dữ liệu đó. Các công ty quyết định cách thức và lý do thu thập dữ liệu người tiêu dùng. Các công ty xử lý dữ liệu của người tiêu dùng theo yêu cầu của bên thứ ba. GDPR: Bên kiểm soát Xác định "mục đích và phương thức" xử lý.

Đọc thêm

Quy định về trách nhiệm quản lý tài nguyên nước? Thanh tra …

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. - Quy định về điều phối lưu vực sông được bổ sung nhằm tăng cường trách nhiệm phối …

Đọc thêm

Quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của …

Nghị định 13/2023/NĐ-CP (NĐ13) có hiệu lực kể từ 01/7/2023 là một bước tiến đáng kể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây chính là nỗ lực của Chính phủ nhằm góp phần xây dựng hành lang pháp lý phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia, hướng đến nhóm mục ...

Đọc thêm

HTTT-2021

(Quản trị các nguồn dữ liệu-trang115) ... các mô hình phân tích và cung cấp sự trợ giúp qua lại giữa người quản lý và hệ thống trong quá trình ra quyết định: ... Trách nhiệm chính trong quá trình phát triển một HTTT thuộc về các lập trình viên d) Cán bộ nghiệp vụ cần ...

Đọc thêm

Ai chịu trách nhiệm về an ninh mạng và quyền riêng tư?

Chỉ khi nào tất cả mọi người đều xem an ninh mạng và quyền riêng tư là trách nhiệm chung của mình, thì dữ liệu của chúng ta sẽ mới được bảo mật. Nếu xảy ra sự cố, tất cả chúng ta đều sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý – cả tập thể và cá nhân. Trong các tổ ...

Đọc thêm

câu hỏi trắc nghiệm môn hệ thống thông tin quản lý

Những gì sau đây được xem như là thành phần ủa một hệ thống thông tin quản lý: A. May tinh được dùng để xử lý thông tin. B. Người sử dụng phần mềm để tạo ra thông tin hữu ích cho tổ chức. C. Người làm nhiệm vụ bảo trì …

Đọc thêm

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Là Gì? Tất Tần Tật Kiến Thức Cần Biết

- Quản lý cấp trung: Đây là những người có trách nhiệm quản lý và lãnh đạo các đơn vị hoặc nhóm làm việc trong tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực hỗ trợ quản lý cấp trung trong việc quản lý nhân viên của họ, đánh giá hiệu suất, phát triển năng lực và xây dựng ...

Đọc thêm

Thử nghiệm phần mềm – Wikipedia tiếng Việt

Thử nghiệm phần mềm. Kiểm thử phần mềm (tiếng Anh: Software testing) là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử. [1] Kiểm thử có …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Toàn cầu: Phân biệt giữa Bên kiểm …

bảo vệ dữ liệu của người tiêu dùng? Việc phân biệt giữa bên kiểm soát và bên xử lý sẽ đảm bảo rằng những nghĩa vụ mà pháp luật quy định về bảo mật dữ liệu phản ánh đúng …

Đọc thêm

Mô hình OSI – Wikipedia tiếng Việt

Mô hình OSI. Mô hình OSI ( Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) - tạm dịch là Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở - là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ thuật kết nối truyền ...

Đọc thêm