Một dung dịch gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca 2+; 0,02

Một dung dịch gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca 2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion X. Ion X và giá trị của a là? - Một dung dịch gồm 0.01 mol Na+; 0.02 mol Ca 2+; 0.02 mol HCO3- và a mol ion X,Ion X và giá trị của a là?,Hóa học Lớp 11,bài tập Hóa học Lớp 11,giải bài tập Hóa học Lớp 11,Hóa học,Lớp 11

Đọc thêm

(DOC) BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: BẢNG TUẦN HOÀN …

a) Tính các giá trị năng lượng trên theo kJ/mol. (trình bày chi tiết đơn vị tính). b) Hãy giải thích sự tăng dần năng lượng từ E1 đến E4 của ion Li2+. c) Tính năng lượng ion hoá …

Đọc thêm

BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG

Giá trị năng lượng ion hóa thứ nhất I1 (tính ra eV) của các nguyên tố p và nguyên tố d của nhóm V như sau: Các nguyên tố p Các nguyên tố d Z I1 Z I1 As 33 9,82 …

Đọc thêm

Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion

a) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng: Na -> Na + ; Cl -> Cl -. Mg -> Mg 2+ ; S -> S 2-. Al -> Al 3+ ; O -> O 2-. b) Viết cấu hình …

Đọc thêm

Giá tiền mã hóa, biểu đồ và vốn hóa thị trường | CoinMarketCap

Biểu đồ và giá tiền mã hóa hàng đầu, được liệt kê theo giá trị vốn hóa thị trường. Truy cập miễn phí tới các dữ liệu lịch sử và dữ liệu hiện tại về Bitcoin và hàng ngàn đồng altcoin.

Đọc thêm

Năng lượng ion hóa là gì?

1. Khái niệm. Năng lượng Ion hóa I là năng lượng cần tiêu tốn để tách một electron ra khỏi nguyên tử ở thể khí không bị kích thích. X (k) + I → X+(k) + e. Như vậy, năng lượng …

Đọc thêm

Hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất của …

Năng lượng ion hóa thứ nhất (I 1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản.(tính bằng Kj/mol) III. Sự biến đổi độ âm điện. Độ âm điện: của một nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo ...

Đọc thêm

Phương trình ion là gì? Cách viết phương trình ion rút gọn, …

3. Cách viết phương trình ion rút gọn, ngắn gọn. - Bước 1: Viết phương trình phản ứng mà các chất tham gia và sản phẩm dưới dạng phân tử (cân bằng phương trình); - Bước 2: Các chất điện li mạnh được viết dưới dạng ion; các chất không tan, khí, điện li yếu được ...

Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm hoá học

Câu hỏi: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+ ; 0,02 Ca2+ ; 0,02 mol HCO3- và a mol ion X ( bỏ qua sự điện phân nước). Ion X và giá trị của a là: Nguồn: Đề thi Đại học 2012. A. NO …

Đọc thêm

Thông tư 29/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bức xạ ion …

Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 29/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc. Điều 2. Hiệu lực thi hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Đọc thêm

CTCP chứng khoán SSI

Bảng giá chứng khoán trực tuyến SSI, cập nhật bảng giá HOSE, bảng giá HNX, bảng giá UPCOM. Giao dịch thoả thuận HOSE, giao dịch thoả thuận HNX, thông tin chính xác, cập nhật liên tục

Đọc thêm

Ion x2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3d4. xác đinh vị …

Anion X– và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là. A. X có số thứ tự 19, chu kỳ 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 16, chu kỳ 3, nhóm VIA. B. X có số thứ tự 17, chu kỳ …

Đọc thêm

Ion là gì? Định nghĩa và Ví dụ

Ion được định nghĩa là một nguyên tử hoặc phân tử đã tăng hoặc mất một hoặc nhiều điện tử hóa trị của nó, tạo cho nó một điện tích âm hoặc dương. Nói cách khác, có sự mất cân bằng về số lượng proton (hạt mang điện tích dương) và electron (hạt mang điện tích âm) trong một loại hóa chất.

Đọc thêm

íon Edu