Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng …

- Chi bán ngoại tệ cho tổ chức túi dụng được phép để chuyển vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước …

Đọc thêm

Tìm hiểu quy trình nhập khẩu hàng hoá từ nước

Đọc thêm

Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

620. Ngày 26/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam được góp vốn bằng nguồn ngoại tệ tự có ...

Đọc thêm

Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 17/3/2016 …

d) Trình đồng chí Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh hoạt động đối ngoại của các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng công tác tại các cơ quan thuộc Quốc hội. 8.

Đọc thêm

quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương

ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng quan hệ buôn bán với tất cả các …

Đọc thêm

Quy định về góp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: Góp vốn đầu tư; mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam; chuyển tiền thực hiện hoạt động ...

Đọc thêm

Hướng dẫn 05-HD/BĐNTW năm 2019 thực hiện Quy chế quản …

11.3-Khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tiếp Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, chỉ đưa tin trong trường hợp trình quốc thư, chào xã giao khi …

Đọc thêm

Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quản lý đi nước ngoài sử dụng …

1. Cơ quan tiếp nhận, thụ lý và trình hồ sơ. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận, thụ lý hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra quyết định đi nước ngoài của cán bộ, công …

Đọc thêm

Quy trình thủ đổi ngoại tệ như thế nào?

Quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ bao gồm các nội dung chính sau: có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ; việc ghi chép, xuất hóa đơn …

Đọc thêm

Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương thực trạng và giải …

Nghiên cứu và hoàn thành tiểu luận này, trước hết nhóm chúng tôi tiến hành. tìm hiểu cơ sở lý luận về họp đồng ngoại thương, từ đó đi sâu nghiên cứu về quy. trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu. Qua đó, nhóm. chúng tôi cũng xin ...

Đọc thêm

Tìm hiểu thủ tục hàng xuất kho ngoại quan theo quy định …

Việc xuất hàng từ kho để xuất ra nước ngoài cần tuân thủ đúng quy định. Bước 1: Để xuất hàng từ kho ngoại quan ra nước ngoài thì mọi người phải chụp ảnh phiếu xuất kho với đầy đủ thông tin rõ ràng về hàng hóa xuất kho của mỗi tờ khai nhập kho do doanh nghiệp ...

Đọc thêm

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế …

Đọc thêm

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng mua bán

1 Lựa chọn hình thức nhập khẩu, loại hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 2 Ký hợp đồng ngoại thương, xác định thời điểm vận chuyển hàng nhập khẩu về Việt Nam. 3 Các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa. 3.1 Kiểm tra …

Đọc thêm

Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư …

2. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ. 1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì? Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN thì tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài …

Đọc thêm

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: Góp vốn đầu tư; mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam; chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn ...

Đọc thêm

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương | PDF

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương - Download as a PDF or view online for free ... QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA! Vũ Phong Nguyễn. ... Ngoài ra còn có bao bì bên trong (inner packing) và bao bì trực tiếp (immediate packing). 3.

Đọc thêm

Quy trình thực hiện hoạt động đối ngoại biên phòng

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 02/2012/TT-BQP quy định hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng bao gồm hội đàm trực tiếp hoặc thông qua thư mời, thư thông …

Đọc thêm

Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan …

Trường hợp Điều lệ của tổ chức có quy định về việc xin ý kiến của cơ quan trung ương của tổ chức, ngoài việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh, các cơ quan cấp Sở có liên quan trực tiếp đến thỏa thuận quốc tế …

Đọc thêm

VỞ GHI GIAO DỊCH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO DỊCH TMQT. I. Khái niệm. Giao dịch thương mại quốc tế là quá trình tiếp xúc (trực tiếp/gián tiếp), thảo luận, đàm phán về các điều kiện của giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng giữa các thương nhân (phải đăng ký kinh doanh) có trụ sở kinh doanh/ trụ sở thương mại tại các ...

Đọc thêm

Đối tượng được mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực ...

Đọc thêm

Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ …

Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ được quy định như thế nào? Hiện nay Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo ...

Đọc thêm

Lập hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ hiện nay được quy định ra …

Cách lập hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ như thế nào? Căn cứ Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN như sau: - Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan Nhà nước khác tại các cửa khẩu của Việt Nam và kho ngoại quan được niêm yết bằng ngoại tệ và thu bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ...

Đọc thêm

Quyết định 104-TTg bản Quy chế Kho ngoại quan

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH. Điều 12. Qui chế này có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 104-TTg ngày 16/3/1994. Điều 13. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Qui chế này. 212/1998/QĐ-TTg, Quyết định 212/1998/QĐ-TTg, 43-CT, Quyết định 43 ...

Đọc thêm

Quy trình đàm phán và ký kết hợp đồng trong thương mại

Những điều khoản cần chú trọng khi ký kết hợp đồng thương mại: 1. Quy trình đàm phán hợp đồng thương mại: Đàm phán hợp đồng thương mại là một bước hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp trước khi đi vào ký kết hợp đồng. Đàm phán hợp đồng thương mại bao ...

Đọc thêm

Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ …

Hiện nay mẫu Đơn đề nghị chấp thuận gia hạn thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư 34/2015/TT-NHNN, cụ thể như sau:

Đọc thêm

Thủ tục xuất hàng vào kho ngoại quan chi tiết

Quy trình thủ tục nhập kho hải quan đối với hàng hóa đưa từ nội địa hoặc khu phi thuế quan nhập kho ngoại quan. Bước 1: Đăng ký tờ khai xuất khẩu. Đầu tiên, người khai hải quan tiến hành đăng ký tờ khai xuất khẩu từ nội địa hoặc khu phi thuế quan trên phần mềm ...

Đọc thêm

Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực …

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam …

Đọc thêm

Sơ đồ quy trình xuất khẩu hàng hóa chi tiết

Dưới đây là sơ đồ quy trình xuất khẩu hàng hóa cơ bản, bạn có thể tham khảo: 1.1. Đàm phán để ký kết hợp đồng ngoại thương. Để đàm phán thương mại thành công, bước đầu tiên là chuẩn bị kỹ lưỡng với các …

Đọc thêm

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi …

3. Nội dung kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa dự kiến của doanh nghiệp. 4. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư. Điều 8. Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh 1.

Đọc thêm