Luật REACH | VN | TÜV Rheinland

Các dịch vụ tuân thủ REACH. Phát triển và cập nhật các bản dữ liệu an toàn với dữ liệu đánh giá sản phẩm; Đánh giá các công trình nghiên cứu; Hỗ trợ hoạt động tuân thủ quy …

Đọc thêm

Việt Nam | UL Solutions

UL Solutions cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm tra và cấp chứng nhận cho các tòa nhà và công trình xây dựng để minh chứng cho sự an toàn, chất lượng và tuân thủ quy định.

Đọc thêm

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất …

a) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm quy định tại các điều 18, 20 và 21 của Luật này;

Đọc thêm

Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm

Thử nghiệm và chứng nhận độ an toàn giúp đảm bảo tiếp cận thị trường qua việc tuân thủ yêu cầu, luật định đối với nguyên vật liệu có trong sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm.

Đọc thêm

Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ …

Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện? A. Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện. B. Kiểm tra mạch có điện bằng bút thử điện. C. Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện. D. Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây điện trần hoặc dây ...

Đọc thêm

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn …

1. Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm; 2. Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm như sau: 2.1.

Đọc thêm

Địa điểm xây dựng kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công …

- Vật liệu để xây dựng nhà kho là vật liệu không cháy, không thấp hơn bậc 1 chịu lửa theo quy định tại Phụ lục B QCVN 06:2010/BXD. Địa điểm xây dựng kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu …

Đọc thêm

Người thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cần tuân thủ …

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017, người thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải tuân theo những nội dung sau: - Thực hiện đúng …

Đọc thêm

Quản lý Hóa chất 2021 – User Resources: How To Higg

Tuân thủ Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) hoặc các Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) tương đương được công nhận rộng rãi như là một nguồn cơ bản về thông tin hóa chất để xác định và kiểm soát các tác động về sức khỏe và sự an toàn từ các hóa chất được lưu trữ ...

Đọc thêm

Bản Dữ liệu An toàn Vật liệu

Tuân thủ các điều kiện được mô tả trong phụ lục của bản dữ liệu vật liệu an toàn này ... Tuân thủ các điều kiện được mô tả trong phụ lục của Bản Dữ liệu về an toàn này: các tiêu chuẩn được liệt kê trong ca ta lô chính của BDI theo qui định

Đọc thêm

Bản Dữ liệu An toàn Vật liệu

Tuân thủ các điều kiện được mô tả trong phụ lục của bản dữ liệu vật liệu an toàn này ... Tuân thủ các điều kiện được mô tả trong phụ lục của Bản Dữ liệu về an toàn này: các …

Đọc thêm

Các quy tắc cần có Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung (GCC)

Tiêu Chuẩn An Toàn cho máy cắt cỏ loại đẩy. Ván trược hồ bơi. 1207. Tiêu Chuẩn An Toàn cho ván trượt hồ bơi. Vật liệu cách nhiệt. 1209. Tiêu Chuẩn An Toàn tạm thời cho …

Đọc thêm

Tuân thủ PCI – Amazon Web Services (AWS)

PCI DSS áp dụng cho các chủ thể lưu trữ, xử lý hoặc truyền dữ liệu chủ thẻ (CHD) hoặc dữ liệu xác thực nhạy cảm (SAD), bao gồm thương gia, nhà xử lý, tổ chức thanh toán, nhà phát hành và nhà cung cấp dịch vụ. PCI DSS được hãng thẻ ủy …

Đọc thêm

Sản phẩm Sử dụng Chung: Chứng nhận và Kiểm nghiệm | CPSC.gov

Khi có sự thay đổi nguyên vật liệu ở một bộ phận hợp thành một sản phẩm mà không tác động tới các bộ phận hợp thành khác và không ảnh hưởng tới khả năng của sản phẩm hoàn chỉnh trong việc tuân thủ các quy tắc về an …

Đọc thêm

Thử nghiệm vật liệu tiếp xúc thực phẩm | TÜV SÜD Vietnam

TÜV SÜD hỗ trợ nhà sản xuất và phân phối nhận diện và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về bao bì thực phẩm và vật liệu tiếp xúc thực phẩm trên toàn thế giới.

Đọc thêm

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH AN TOÀN

Số liệu được nhập liệu và xử lý bằng phần mềm Epidata 3.1, Excel và SPSS 20. Kết quả cho thấy tỷ lệ tuân thủ quy trình an toàn phẫu thuật chung là 62,7%. Tỷ lệ tuân thủ cao nhất ở giai đoạn trước khi gây mê/tê với 84,8%, thấp nhất là giai đoạn trước khi rạch da với ...

Đọc thêm

Quy định về quản lý, sử dụng chất lượng vật liệu xây dựng

2.1. Sử dụng vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trong công trình xây dựng ... nước thải từ quá trình sản xuất để sử dụng lại hoặc xử lý đảm bảo an toàn theo quy định. - Tuân thủ các yêu cầu khác về vệ sinh, an toàn lao động và …

Đọc thêm

Sản phẩm Sử dụng Chung: Chứng nhận và Kiểm nghiệm

Quý vị phải tái kiểm nghiệm các đợt sản xuất của quý vị bất cứ lúc nào có sự thay đổi về nguyên vật liệu có thể tác động đến sự tuân thủ của sản phẩm đối với các quy tắc về …

Đọc thêm

Thông tư số 16/2012/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về điều kiện an toàn …

Đối với nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm kinh doanh tại cơ sở phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các quy định an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền và ...

Đọc thêm

Việt Nam | UL Solutions

Tự tin giới thiệu các loại hóa chất, vật liệu và sản phẩm ra thị trường. Kiểm định và cấp chứng nhận cho hệ thống chiếu sáng. ... quản lý hiệu quả các rủi ro về an toàn, tuân thủ và quy định, tăng cường bảo mật và tính bền vững cũng như tiếp cận các thị ...

Đọc thêm

Phân loại vũ khí và vật liệu nổ phải tuân thủ theo trình tự nào?

Phân loại vũ khí và vật liệu nổ phải tuân thủ theo trình tự nào? ... Trường hợp số vũ khí, vật liệu nổ có nguy cơ mất an toàn, cần xử lý khẩn cấp thì người đứng đầu cơ quan quân sự, cơ quan Công an cấp huyện, đơn vị …

Đọc thêm

#1 Những nguyên tắc an toàn xe nâng phải tuân thủ khi vận …

Khi vận hành xe nâng để đảm bảo an toàn và tránh những tai nạn không đáng xảy ra, việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn xe nâng là điều hết sức quan trọng. ... Trong trường hợp cấp tải và dỡ vật liệu cho các phương tiện vận tải, phải đảm bảo an toàn cho các ...

Đọc thêm

Trắc nghiệm vật lí 10 kết nối bài 2: Các quy tắc an …

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vật lí 10 kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành vật lí. Bộ trắc nghiệm có 4 mức độ: Thông hiểu, nhận biết, vận dụng và vận …

Đọc thêm

Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm tiếp xúc với …

Thử nghiệm và chứng nhận độ an toàn giúp đảm bảo tiếp cận thị trường qua việc tuân thủ yêu cầu, luật định đối với nguyên vật liệu có trong sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm.

Đọc thêm

Luật số 55/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT AN TOÀN THỰC …

a) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm quy …

Đọc thêm

Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ …

về câu hỏi! Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện? A. Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện. B. Kiểm tra mạch có điện bằng bút thử điện. C. Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện. D. Chạm ...

Đọc thêm

Thông tư 22/2022/TT-BCT Quy chuẩn an toàn vật liệu nổ …

7.7. Quy định về an toàn trong thử nghiệm. Phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Quy chuẩn số QCVN 01:2019/BCT trong quá trình thử nghiệm và tiêu hủy mẫu không đạt yêu cầu. 7.8.

Đọc thêm

Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

- Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm quy định tại mục 1.2 và các điều kiện đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng ...

Đọc thêm

Thông tư 09/2021/TT-BCT Quy chuẩn về an toàn sản phẩm …

Phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Quy chuẩn số QCVN 01:2019/BCT trong qu á trình th ử nghiệm và tiêu h ủ y mẫu không đạt yêu cầu

Đọc thêm

Tuân thủ PCI DSS là gì? 12 Yêu Cầu đối với Ngành Thẻ và …

An toàn dữ liệu không chỉ là một yêu cầu, đó còn là chìa khóa để đạt được thành công trong thị trường tài chính cạnh tranh khốc liệt. Việc tuân thủ PCI DSS (Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán) sẽ giúp doanh nghiệp xây …

Đọc thêm

AN TOÀN, V˜ SINH LAO вNG

Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình

Đọc thêm

Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ …

Câu hỏi: Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ? A. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, mũ, găng tay, áo chì. B. Ăn uống, trang điểm…

Đọc thêm

Luật REACH | VN | TÜV Rheinland

Các dịch vụ tuân thủ REACH. Phát triển và cập nhật các bản dữ liệu an toàn với dữ liệu đánh giá sản phẩm; Đánh giá các công trình nghiên cứu; Hỗ trợ hoạt động tuân thủ quy định Phân loại, Dán nhãn và Đóng gói (CLP) đối với các hoạt động phân loại và dán nhãn

Đọc thêm

ViCiCorp tham quan nhà máy tuân thủ tiêu chuẩn GMP và …

Giám đốc điều hành ViCiCorp – chị Đoàn Việt Hương chia sẻ: "Việc tuân thủ GMP giúp ngăn ngừa rủi ro liên quan đến sản phẩm không an toàn hoặc gây hại cho người sử dụng. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho khách hàng một trải nghiệm với các dòng sản phẩm uy tín và ...

Đọc thêm

Thông tư 48/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn …

Vật liệu kê, đậy phải được đánh dấu để phân biệt từng loại hoá chất, không được dùng lẫn của nhau. ... Khi sửa chữa cơ khí, hàn điện hay hàn hơi phải tuân thủ quy trình làm việc an toàn phòng cháy, nổ, có xác nhận bảo đảm của cán bộ an toàn lao động. 9. Yêu ...

Đọc thêm