SÁCH CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN (TÁC GIẢ: JOHN STUART MILL)

John Stuart Mill (20/5/1806– 8/5/1873) là một nhà triết học và nhà kinh tế chính trị học người Anh. Ông là một triết gia theo đường lối tự do có ảnh hưởng lớn của …

Đọc thêm

Luận văn Quan niệm về bầu cử của John Stuart Mill trong tác …

Bằng cách phân tích hệ thống bầu cử của ông Hare, J. S. Mill đã gián tiếp chỉ ra cách thức duy trì một nền dân chủ chính hiệu chứ không như "trong nền dân chủ giả hiệu, thay vì …

Đọc thêm

Sách Khai Tâm

Lời Nhà xuất bản. Lời giới thiệu. Lời cảm ơn của người dịch. Chương 1: Lời mở đầu. Chương 2: Bàn về Tự do tư tưởng và Tự do thảo luận. Chương 3: Con người cá nhân như một thành tố của an sinh. Chương 4: Giới hạn …

Đọc thêm

PHÂN TÍCH KINH TẾ: John Stuart Mill, nhà đạo đức, nhà bảo …

John Stuart Mill, nhà đạo đức, nhà bảo vệ nữ quyền và bảo vệ môi trường. Khi đặt lên hàng đầu quyền tự do cá nhân, John Stuart Mill làm mới những lý thuyết tự do cổ điển. Keynes là một trong những người thừa kế của ông. John Stuart Mill là nhà tư tưởng bậc thầy của ...

Đọc thêm

Thuyết công lợi của John Stuart Mill gồm những nội dung …

Trong tác phẩm Thuyết công lợi, John Stuart Mill trình bày học thuyết đạo đức của mình một cách cụ thể và gọi đó là học thuyết về cuộc sống (theory of life). Mục đích sống của con người là khát khao một cuộc đời hạnh phúc và không có khổ đau. Một học thuyết như ...

Đọc thêm

Tác phẩm Thuyết cơng lợi của John Stuart Mill

Đọc ba cuốn sách này của John Stuart Mill, ta sẽ thấy được một cách tồn diện về triết học chính trị - xã hội và tư tưởng đạo đức của John Stuart Mill. Bàn về tự do là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của John Stuart Mill về chủ đề Tự do đề cập đến ...

Đọc thêm

Quan niệm về chính thể của john stuart mill trong

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ JOHN STUART MILL VÀ TÁC PHẨM "CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN" ..... 11 1.1. Bối cảnh lịch sử và tiền đề lý luận cho sự ra đời tư tưởng John Stuart Mill 11 1.1.1.

Đọc thêm

30 cụm từ hay nhất John Stuart Mill / Các cụm từ và phản ánh

Sự lựa chọn các cụm từ này của John Stuart Mill cho thấy suy nghĩ của nhà tư tưởng này, đại diện triết học của chủ nghĩa thực dụng. ... Nguyên tắc mọi người là thẩm phán tốt nhất về lợi ích của chính họ, được giải thích theo cách giải thích của những người ...

Đọc thêm

Biên dịch:Thuyết vị lợi – Wikisource tiếng Việt

Biên dịch:Thuyết vị lợi. Biên dịch. : Thuyết vị lợi. Thuyết vị lợi (1861) của John Stuart Mill, do Wikisource dịch từ tiếng Anh. các dự án wiki khác: thể loại Commons, mục Wikidata. "Thuyết vị lợi" là tên 1 khảo luận do John Stuart Mill viết lần đầu năm 1861.

Đọc thêm

Chính Thể Đại Diện

Chính Thể Đại Diện (Representative government), Bàn Về Tự Do (On Liberty) và Chủ Nghĩa Công Lợi (Utilitarianism) là ba tác phẩm được chọn lựa như các tác phẩm tiêu …

Đọc thêm

talawas | John Stuart Mill

27.8.2007. John Stuart Mill. Luận về Tự Do (Cao Hùng Lynh dịch) Cao Hùng Lynh trích dịch. 1 2. III. Nếu như việc hàm dưỡng tri thức chỉ được thực hiện bằng một phương cách duy nhất, thì đó chính là học hỏi các lập luận mà ý …

Đọc thêm

Một số giá trị và hạn chế trong tƣ tƣởng triết học chính trị xã hội của

123doc Cộng đồng chia sẻ, upload, upload sách, upload tài liệu, download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book, tài liệu trực tuyến hàng đầu Việt Nam, tài liệu về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính ngân hàng, công nghệ thông

Đọc thêm

JOHN STUART MILL: TIỂU SỬ, CHỦ NGHĨA VỊ LỢI, NHỮNG …

John Stuart Mill (1806-1873) là một chính trị gia, nhà kinh tế học và triết học người Anh nổi tiếng, người nổi bật với tư cách là một nhà lý thuyết của tư tưởng thực dụng, cũng như một đại diện của trường phái kinh tế học cổ điển.. Mill được ghi nhớ trong lịch sử triết học vì những nỗ lực của ông ...

Đọc thêm

[PDF]Quan niệm của John Stuart Mill về hạnh phúc và ý …

QUAN NIỆM CỦA JOHN STUART MILL VỀ HẠNH PHÚC VÀ Ý NGHĨA GIÁO DỤC LỐI SỐNG NHÂN VĂN CHO SINH VIÊN HIỆN NAY SV: Nguyễn Hà Thanh Cao Lớp: ĐHGDCT 16A GVHD: PGS.TS. Trần Quang Thái Tóm tắt: Hạnh phúc là một trong những phạm trù của đạo đức học. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả bài viết trình bày quan niệ Tải miễn …

Đọc thêm

6. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại | PPT

Nền dân chủ tự do cổ điển – John Stuart Mill JOHN S. MILL 01 02 Tự do cá nhân là yếu tố cần thiết cho việc phát triển phẩm chất và cá tính con người Chính phủ có thể ngăn chặn được nguy cơ do nhà nước quá khổ can thiệp vô lối vào đời sống công dân Tác giả nền ...

Đọc thêm

Sách Khai Tâm

Chính Thể Đại Diện. Tác giả: John Stuart Mill. Dịch giả: Nguyễn Văn Trọng - Bùi Văn Nam Sơn. Nhà xuất bản: NXB Tri Thức. Công ty phát hành: NXB Tri Thức. Số trang: …

Đọc thêm

Quan điểm về tự do trong bàn về tự do của john stuart mill

Vì những lẽ đó việc mở rộng nghiên cứu quan niệm về tự do trong giai đoạn. gần đây – giai đoạn sau triết học Mác – Lênin với đề tài: "Quan điểm về tự do. trong bàn về tự do của John Stuart Mill", một nhà triết học có ảnh hƣởng lớn đối. với tƣ duy lý luận ...

Đọc thêm

Luận án Quan điểm john stuart mill về tự do và ý nghĩa của …

69. John Suart Mill (1859), Bàn về Tự do, NXB Tri thức, Hà Nội, Nguyễn Văn Trọng dịch, bản dịch năm 2014. 70. John Suart Mill (1861), Chính thể đại diện, NXB Tri thức, Hà Nội, Nguyễn Văn Trọng dịch, bản dịch năm 2016. 71. V.I.Lêni, Toàn tập, tập 38 (2005), NXB Chính trị quốc gia Hà ...

Đọc thêm

Chính Thể Đại Diện (Representative government)

Chính thể đại diện (Representative government), Bàn về Tự do (On Liberty) và Chủ nghĩa công lợi (Utilitarianism) là ba tác phẩm được chọn lựa như các tác phẩm tiêu biểu của …

Đọc thêm

Tư tưởng triết học của John Stuart Mill về Tự do

Tư tưởng triết học của John Stuart Mill về Tự do. Tác giả: Luật sư Hoàng Lê Khánh Linh. John Stuart Mill quan tâm đến 3 loại tự do, gồm tự do lương tâm, tự do ngôn luận và tự do lựa chọn cách sống của mình. Ông khẳng định rằng tự do lương tâm mang tính tuyệt đối, còn ...

Đọc thêm

Chính thể đại diện by John Stuart Mill | Goodreads

John Stuart Mill, Nguyễn Văn Trọng (Translator), Bùi Văn Nam Sơn (Translator) 3.69. 334 ratings26 reviews. Chính thể đại diện (Representative government), Bàn về Tự Do (On Liberty) và Chủ nghĩa công lợi (Utilitarianism) là ba tác phẩm được chọn lựa như các tác phẩm tiêu biểu của John Stuart Mill ...

Đọc thêm

Review sách: Bàn Về Tự Do

1546. Review sách: Bàn Về Tự Do - giới hạn nào cho tự do cá nhân? Bàn Về Tự Do xuất bản lần đầu năm 1859, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của John Stuart Mill, đề cập đến một vấn đề được nhiều người quan tâm và còn tranh luận sôi nổi cho đến ngày nay ...

Đọc thêm

Nguồn gốc về tư tưởng dân chủ đại diện

Một trong những học giả nghiên cứu toàn diện về dân chủ đại diện phải kể tới trong thời kỳ này là John Stuart Mill (1806-1873). Ông đã nhận diện được vấn đề cốt lõi nhất của dân chủ đại diện, đó là bình đẳng.

Đọc thêm

Một số giá trị và hạn chế trong tƣ tƣởng triết học chính trị xã hội của

Đây cũng chình là điểm cĩ giá trị trong tư tưởng đạo đức của John Stuart Mill. Thứ ba, đối với quan niệm về cơng bằng, cĩ thể nĩi, so với những người . cùng thời của thế kỷ 19, John Stuart Mill là một trong những nhà lý luận tự …

Đọc thêm

Chủ nghĩa vị lợi – Wikipedia tiếng Việt

Chủ nghĩa vị lợi, hay chủ nghĩa công lợi còn gọi là thuyết duy lợi hay thuyết công lợi (tiếng Anh: Utilitarianism) là một triết lý đạo đức, một trường phái triết học xã hội và cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành khoa học kinh tế. Chủ nghĩa này cho rằng hành động tốt nhất là hành động đạt được một ...

Đọc thêm

Về đức hạnh và hạnh phúc, của John Stuart Mill

Nhà triết học và cải cách xã hội người Anh John Stuart Mill là một trong những nhân vật trí thức lớn của thế kỷ 19 và là thành viên sáng lập của Hiệp hội Người ưu việt. Trong đoạn trích sau đây từ tiểu luận triết học dài của ông Chủ nghĩa lợi dụng, Mill dựa vào các chiến lược phân loại và phân chia ...

Đọc thêm

"Về hạnh phúc và hạnh phúc" của John Stuart Mill

Về hạnh phúc và hạnh phúc, bởi John Stuart Mill. Nhà triết học và nhà cải cách xã hội người Anh John Stuart Mill là một trong những nhân vật trí thức chính của thế kỷ 19 và là thành viên sáng lập của Hiệp hội Utilitarian. Trong đoạn …

Đọc thêm

Combo 3 Cuốn Chính Thể Đại Diện

Combo 3 Cuốn Chính Thể Đại Diện - Thuyết Công Lợi - Bàn Về Tự Do - Bàn Về Tự Do 1. Bàn Về Tự Do - John Stuart Mill John Stuart Mil l là triết gia và nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở nước Anh thế kỷ XIX. Giới học thuật ngày nay vẫn còn nhắc tới tên tuổi của John Stuart Mill vì những đóng góp đặc sắc trong ...

Đọc thêm