Płyty cementowo włóknowe - zastosowanie

PRZYGOTOWYWANIE DO ZASTOSOWANIA


Ten przewodnik poświęcony jest głównie zastosowaniu BETOPANU i TEPEPAN-u. BETOPAN i TEPEPAN jest płytą cementową wyprodukowaną jako produkt funkcjonalny, który można stosować we wszystkich miejscach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku od fundamentów aż po dach. Nasze płyty są nie tylko trwałe, lekkie i szeroko dostępne, ale można ich także używać w różnych innych obszarach zastosowania niż też główne w branży budowlanej (kurniki, szklarnie, przechowalnie ryb, etc. w których priorytetem jest zdrowie oparte na żywności), co zwiększa powody do ich wyboru. Przed wyjaśnieniem naszych zastosowań, omówimy na następnych stronach niektóre punkty, które wymagają uwagi w trakcie montażu.

 

Zalety wykorzystania

 

 • jest odporna na warunki pogodowe
 • jest niepalna
 • jest dogodna do wykorzystania w budynkach odpornych na trzęsienia ziemi o konstrukcji stalowej
 • jest łatwa do przycięcia
 • można ją łatwo i szybko zamontować
 • zapewnia wysoki poziom izolacji dżwiękowej i termicznej
 • zapewnia dużą odporność na działanie promieni słonecznych

Na zewnątrz

 • spadkowy system sidingowy
 • system okładzin płytowych
 • system okładzin sufitowych i powięziowych
 • niższe płyty pod materiałem pokrywającym dach

 

Wewnątrz

 • system okładzin ściennych
 • system ścian częściowych
 • zastosowania pod płytkami i ceramiką w wilgotnych komórkach
 • system podłóg na półpiętrach
 • system pokrywania podniesionych podłóg
 • system opuszczanych sufitów

 

W obiektach przemysłowych

 •  zewnętrzne zastosowanie dla ścian budynków stalowych
 • izolacja dźwiękowa
 • miejsca wymagające niepalności
 • podłoga na półpiętrach
 • zastosowania do wewnętrznych scianek działowych i okładzin wewnętrznych

 

W konstrukcjach demontowalnych

 •  konstrukcje na budowie
 • depozyty i refektarze
 • domy odporne na trzęsienia ziemi

 

"Państwa partner w rozwiązaniach od fundamentu po dach ..."

 

 • zapewnia doskonałą izolację dżwiękową i termiczną
 • nie pęcznieje w wodzie ani nie pokrywa się pleśnią
 • nie poddaje się działaniu wilgoci
 • nie jest plastyczna
 • nie poddaje się działaniu wiatru
 • nie przyciąga owadów
 • jest stabilna
 • jest niepalna
 • można ją łatwo i szybko zamontować, przyciąć i obrobić
 • jest wysoce odporna na inne czynniki
 • nie wpływają na nią różnice w temperaturze (cieple)
 • można ją malować i farba dobrze do niej przylega
 • jest przyjazna dla środowiska
 • nie uwalnia formaldehydów
 • nie zawiera azbestu
 • jej obie powierzchnie są gładkie
 • można ją stosować zarówno na fasadach wewnętrznych jak i zewnętrznych

 

ZASTOSOWANIA Z UDZIAŁEM BETOPAN I BETOPANPLUS

 

BUDOWA ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TEPEPAN I BETOPANPLUS

 


TEPEPAN- BETOPANPLUS mogą zostać użyte do zbudowania ścian działowych na wiele sposobów. Te typy zastosowania wynikają z chęci uzyskania różnych rozwiązań, szczególnie jeśli chodzi o wygląd.

 


Zastosowanie:

 
Zastosowanie rozpoczyna się przez montaż profili U, C, H lub typu pudełkowego (Zdjęcia 14 - 15 -16) z właściwymi odstępami (maks. 625 mm odległości od osi do osi w zależności od wymiarów produktu), aby stworzyć strukturę nośną dla ściany w miejscu, gdzie taka ścianka ma zostać zbudowana. Po tym jak zmontowano pewnie te elementy konstrukcyjne, można dodatkowo umieścić MATERIAŁ IZOLACYJNY pomiędzy nimi, od profilu do profilu (zdjęcie 17).

014015016018

ZASTOSOWANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH PRZY UŻYCIU PROFILI OMEGA: pierwsza płyta produktów TEPEPAN LUB BETOPANPLUS musi zostac przymocowana do profili nośnych przy pomocy DRYWALL SCREW (ŚRUBY DO SUCHYCH ŚCIAN). Zaleca się wykorzystanie naszych płyt o maks. szerokości 625 mm w takim przypadku. Gdy druga krawędź płyty TEPEPAN sięgnie drugiego profilu, PROFIL OMEGA zostanie przymocowany, tak aby umieścić go na profilu nośnym. Profil Omega zostanie umocowany do drugiego profilu nośnego tak, aby wsunąć jedną krawędź TEPEPANu pod swoje skrzydło. Tak jak pierwsza przykręcona płyta TEPEPAN, jedna krawędź, która została pod jednym skrzydłem Profilu Omega, następna płyta TEPEPAN zostanie w podobny sposób zamocowana pod następnym skrzydłem Profilu Omega; drugi Profil Omega zostanie przymocowany, gdy krawędź drugiej płyty sięgnie trzeciego profilu nośnego w taki sam sposób. Zastosowanie Omega wykonywane przez mocowanie profili Omega do profili nośnych oraz mocowanie płyt TEPEPAN pod skrzydła profili Omega jest zakończone przez przykrycie widocznych śrub na wyżłobieniach profili Omega przy pomocy Taśm PCV Omega (Zdjęcie 18). Następnie, można nałożyć farbę, jeśli jest konieczna (Zdjęcie 19).

 

019
OKŁADANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH PRZY POMOCY BETOPAN I BETOPANPLUS

 


TEPEPAN, BETOPANPLUS mogą być użyte na różny sposób do okładania ścian działowych. Te typy zastosowań są ogólnie skierowane na uzyskanie różnych efektów wizualnych. Ponieważ YALIPAN ma taki sam wygląd jak drewno, można go używać w szczególności w loftach, które mogą być wystawione na przeciekanie dachu z powodu jego odporności na wodę i ogień zamiast paneli ściennych na ścianach i/lub dachu.

 


Zastosowanie:

 
Zastosowanie okładzin na ścianach działowych przy pomocy płyt BETOPAN i BETOPANPLUS rozpoczyna się od przymocowania profili pudełkowych z właścymi odstępami na ścianach (nie szerszymi niż 625 mm od osi do osi w zależności od wymiarów produktu) (Zdjęcie 20). Przymocowanie zostanie wykonane w linii pionowej i skali tych profili przy pomocy specjalnych zaczepów do pustych cegieł, szczególnie do cegieł "powietrznych", tak aby koniec zaczepu wszedł do drugiej przestrzeni pustej cegły i został zaklinowany na drugiej ścianie cegły. Po tym, można umieścić MATERIAŁ IZOLACYJNY od profilu do profilu, jesli jest konieczny (Zdjęcie 21 - 22).

021022023

JEŚLI OKŁADZINA MA ZOSTAĆ WYKONANIA NA JUŻ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE: Będą zastosowane "Instrukcje dla zastosowania do ściany działowej przy pomocy Profili Omega " (artykuły 6-1) dla pojedynczej powierzchni ściany. Przy takiej okładzinie, taśmy dźwiękoszczelne nie będą potrzebne, o ile nie ma dziur w istniejącej ścianie (Zdjęcie 23-24).

 024


TWORZENIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ DLA MATERIAŁU SIDINGOWEGO

 


TEPEPAN i BETOPANPLUS mogą zostać wykorzystane pod materiałem okładzinowym finalnego produktu przy okładzinach fasadowych na wiele różnych sposobów.

 


Zastosowanie:

 
Aby wykonać pośrednie zastosowanie okładzin na ścianach fasad zewnętrznych przed zastosowaniem produktu finalnego przy pomocy płyt BETOPAN i BETOPANPLUS, które są czasami konieczne, takie stosowanie rozpoczyna się od przymocowania profili pudełkowych zgodnie z dostatecznymi odstępami na ścianach (nie szerszymi niż 625 mm od osi do osi w zależności od wymiarów produktu). Po trwałym przymocowaniu takich profili w pionie i skali, można umieścić MATERIAŁ IZOLACYJNY między nimi od profilu do profilu, jeśli jest to konieczne (Zdjęcie 25).

 025

 • JEŚLI BETOPAN LUB BETOPANPLUS MAJĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE NA PROFILACH PUDEŁKOWYCH; krawędzie płyt Betopan zostaną przykręcone przy pomocy ŚRUB SMART END DRYWALL, do miejsca, którego odległość od środkowej osi profilu pudełkowego wynosi 0,1% długości płyty umieszczonej w tym samym kierunku co profil. W taki sposób, przestrzeń między dwoma płytami BETOPAN wyniesie 0,1% całkowitej długości płyty. Ta przestrzeń może zostać zmniejszona do 0,05% przy zastosowaniu Betopanplus i to dlatego Betopanplus jest polecany do tego rodzaju zastosowań. To zastosowanie zostanie zakończone przez przyklejenie finalnej warstwy materiału okładzinowego do zastosowania na fasadzie BETOPANu lub przymocowanie materiału do konstrukcji nośnej składającej się z profili pudełkowych. Po ukończeniu tego przy pomocy klejenia, należy zostawić ruchome złącza między materiałem okładzinowym przyklejonym do płyt ponad połączeniem płyt o szerokości przynajmniej równej szerokości połączeń płyty.

 

 • JEŚLI ZASTOSOWANIE MA BYĆ WYKONANE PRZY UŻYCIU PROFILI M NA PROFILACH PUDEŁKOWYCH: profile M zostaną przymocowane do środkowej osi profili pudełkowych. Odstęp profili M musi wynosić maks. 625 mm, a także przymocowanie profili pudełkowych musi zostać wykonane zgodnie z tą samą zasadą. Płyty Betopnan zostaną przymocowane z obu ramion profili M przy pomocy ŚRUB POINTED END DRYWALL (Z OSTRĄ GŁÓWKĄ), tak aby odległość między krawędziami wynosiła 0,1% sumy długości płyt po obu stronach. Ta przestrzeń może zostać zmniejszona do 0,05% przy zastosowaniu Betopanplus. Nie wolno przykręcać płyty po obu stronach profilu M. Jeśli materiał okładzinowy warstwy finalnej ma zostać zastosowany na fasadzie, musi zostać przyklejony. Połączenia ruchome muszą zostać pozostawione pomiędzy materiałem okładzinowym przyklejonym na płytach ponad połączeniami płyt, z szerokością przynajmniej równą szerokości połączeń płyty.

 


KONSTRUKCJA PÓŁPIĘTER/PODESTÓW


Zastosowanie do pośrednich podłóg jest często stosowaną metodą dla tworzenia pośrednich przestrzeni podłogowych w miejscach, gdzie nie będą prowadzone ciężkie roboty budowlane.

 
Zastosowanie:

030


W takich zastosowaniach, montaż rozpoczyna się od przymocowania nośników podłogi pośredniej (Zdjęcie 26). Obciążenia nośników, odstępy, rozciągnięcie, etc. musi zostać uwzględnione przy konstrukcji takiej pośredniej podłogi, a konstrukcja podłogi musi zostać zmontowana z właściwymi odstępami (Zdjęcie 27). Główne pokrycie konstrukcji nośnika będzie zrobione przez umieszczenie arkuszy metalu lub też innego pokrycia o różnej grubości w zależności od obliczeń, a następnie niezbędne konieczne elementy takie jak izolacja dźwiękowa lub cieplna lub szczegóły takiej izolacji. Płyty Betopan o koniecznej grubości i wymiarach (przynajmniej 16 mm) są umieszczane na tym pokryciu i montaż zostaje zakończony (Zdjęcie 28). Odstępy w konstrukcji nośnika oraz grubość BETOPAN PLUS musi zostać dobrana zgodnie z Tabelą rozkładu obciążeń podaną na następnej stronie. Nośniki muszą być obecne pod każdą użytą krawędzią płyty BETOPAN PLUS (Zdjęcia 29-30). Materiał finalnego pokrycia (wykładzina, PCV, panele etc.) można stosować wg. wyboru użytkownika. Jeśli materiał pokrycia, jaki ma zostać zastosowany przepuszcza powietrze (np. wykładzina), należy zastosować na płyty BETOPAN PLUS taki materiał wykończeniowy jak polietylen, etc., który wyrówna przepuszczanie pary wodnej przed umieszczeniem przykrycia.

026027028029

ELEMENTY MONTAŻU UŻYTE W TYCH ZASTOSOWANIACH

 


Niektóre elementy użyte w tych zastosowaniach zostały opisane szczegółowo w tym podręczniku. Te elementy są wyjaśnione przez podanie alternatywnych rozwiązań, tak aby umożliwić zastosowanie tych najłatwiejszych do uzyskania. Czasami, różne elementy montażu mogą zostać użyte dla tej samej aplikacji, ponieważ jest wiele sposobów na wykonanie pojedynczego zastosowania. Podczas wyboru produktów metalowych, powinno się zwrócić uwagę, żeby były nierdzewne i odporne oraz nie podlegały skręcaniu w wyniku obciążeń transportowych. Najlepsze informacje dot. montażu ww. płyt można uzyskać u dostawców takich płyt. Z tego powodu, nie można zaniedbać uzyskania informacji technicznych dot. zakupionych płyt przed rozpoczęciem takiego zastosowania.

 
Można znaleźć Tabelę Elementów Montażu dot. produktów i zastosowań w załączniku.

 


TABELA ROZKŁADU OBCIĄŻEŃ BETOPAN

 

Centralnie do centralnie Nominalna grubość płyty Zdolność obciążenia nośnika1

Rozstaw (c.o.c)

mm

(mm) (Kg/m2)
417 16 500
417 18 644
417 24 1146
417 30 1833
467 16 387
467 18 500
467 24 887
467 30 1410
500 16 340
500 18 437
500 24 764
500 30 1196
600 16 239
600 18 306
600 24 550
600 30 859
625 16 220
625 18 284
625 24 500
625 30 809
     

Tabela 6: Zdolności obciążenia nośnika dla > 3 rozstawu

 

Centralnie do centralnie Nominalna grubość płyty 1- rozstaw między osiami nośnika 2- rozstawy między osiami nośnika

Rozstaw (c.o.c) mm

(mm) Zdolność obciążenia nośnika 1 Zdolność obciążenia nośnika 1
417 16 474 465
417 18 611 598
417 24 1100 1056
417 30 1719 1698
467 16 387 369
467 18 509 474
467 24 887 844
467 30 1440 1341
500 16 348 320
500 18 451 411
500 24 809 731
500 30 1250 1165
600 16 262 226
600 18 335 291
600 24 598 518
600 30 948 826
625 16 229 210
625 18 320 270
625 24 561 482
625 30 887 762
       

Tabela 7: Zdolności obciążenia nośnika dla > 1 lub 2 rozstawu

 

 1. Są to ostateczne zdolności wytrzymałości obciążeń obliczone biorąc pod uwagę współczynnik bezpieczeństwa materiału, współczynniki nieregularności, jakie mogą powstać z tytułu obciążenia oraz stosunek krytycznego przemieszczenia (L/360) zgodnie z TS 500. Wskazuje on całkowitą wartość wagi płyty i "żywego" obciążenia. Wartości obliczone w TS 498 Tabela 3 powinny zostać pomnożone przez współczynnik bezpieczeństwa 1,6 zgodnie z TS 500 i taki wynik powinien zostać porównany ze zdolnością do wytrzymywania obciążenia. Np. 314 kg/m2 uzyskane przez pomnożenie wartości 2 kN/m2 podanej dla podłogi w domu i biurze w drugim rzędzie tabeli przez współczynnik 1,6, zostanie porównany ze zdolnością do wytrzymywania obciążenia.
 2. Maksymalny rozstaw w kierunku wzdłużnym wynosi 3000 mm c.o.c.
 3. Maksymalny rozstaw w kierunku wzdłużnym wynosi 2000 mm c.o.c.

 

KONSTRUKCJA SUFITÓW PODWIESZANYCH

 
Takie zastosowania są stosowane ogólnie dla systemów sufitowych wyprodukowanych dla pomieszczeń o wysokich sufitach zbudowanych, aby ukryć instalacje, wentylację, etc. i stworzonych przez podwieszenie lub zakotwiczenie mniejszej konstrukcji.


Zastosowanie

 
Jest wiele sposobów na zastosowanie, z których najpopularniejsze podano poniżej.

031
Przy zastosowaniach na PROFILACH PUDEŁKOWYCH, profile pudełkowe są mocowane do ścian i sufitu i na takim samym poziomie bez różnicy w wysokości, co tworzy stalową konstrukcję nośną. Podczas tworzenia takiej konstrukcji, profile powinny być wybrane biorąc pod uwagę fakt, że przestrzeń między krawędziami płyt Betopan wyniesie przynajmniej 0,05% całkowitej długości płyt po obu stronach, oraz śruby muszą zostać przykręcone przynajmniej 2,5 cm od krawędzi (Zdjęcie 31). Jeśli części środkowe przymocowanych profili są pomalowane tym samym kolorem na jaki płyty BETOPAN zostaną pomalowane, nie będzie widoczna różnica kolorów po montażu i małe wady w wykonaniu nie będą także widoczne. Produkty BETOPAN zostaną przymocowane 8 mm i przy cięciu modułowym (maks. 50 x 50 lub 60 x 60 cm). Główki śrub zostaną pokryte przez stalową pastę i malowanie. Zaleca się malowanie każdej powierzchni płyt użytych w warunkach wewnętrznych przynajmniej 2 warstwami farb poliuretanowych (300 gm/m2), aby zminimalizować ruch. (Zdjęcie 32).

 

032
KONSTRUKCJA PODŁÓG POODNIESIONYCH


Podłogi podniesione są systemem, który zapewnia efektywne rozwiązania przez stworzenie przestrzeni pod podłogą dla takich systemów jak elektryczność, linie telefoniczne, linie przesyłu danych komunikacyjnych, ogrzewania, schładzania, wentylacji i instalacji przeciwpożarowych w specjalnych obszarach zastosowań takich jak Centra Biznesowe, Podłogi Biurowe, Budynki Banków, Centra Komputerowe, Laboratoria, Centra Handlowe, Uniwersytety, Miejsca Demonstracyjne, Tereny Targowe, Centra Przełączeń, Mobilne Centra Przełączeniowe (Zdjęcie 33).

033


Zastosowania


Zastosowanie systemu podniesionych podłóg, który ma strukturę całkowicie modułową jest oparte na umieszczeniu płyt Betopan o wielkości modułowej na ramach metalowych unoszonych przez podpory metalowe, co tworzy przestrzeń poniżej. Produkty Betopan wykorzystane w tym zastosowaniu, mają grubość 28 i 30 mm, zwykle o wymiarach 600 x 600 mm i są pokryte taśmami PCV. Finalnie, materiał na pokrycie góry i dołu można zastosować na produkt, jeśli chce tego użytkownik, co sprawia, że jest gotowy do użytku (Zdjęcie 34). Te panele można łatwo podnieść i wymienić, mają wysoką odporność na ogień, pochłanianie dźwięku i zdolności do obciążenia (Zdjęcie 35). Zaleca się malowanie każdej powierzchni płyt użytych w warunkach wewnętrznych przynajmniej 2 warstwami farb poliuretanowych (300 gm/m2), aby zminimalizować ruch. (Zdjęcie 36).

034035036


IZOLACJA KOLUMNY


Kolumny stalowe muszą być izolowane przed ogniem w budynkach w których użyto konstrukcji stalowych. Choć stal jest materiałem, który się łatwo nie pali, ale łatwo ulega deformacji i traci swoją zdolność nośną. Ten typ budynków musi spełnić właściwe standardy przeciwpożarowe. W takich sytuacjach, BETOPAN lub BETOPANPLUS, które posiadają klasę europejską przeciwpożarową A2, s1, d0 są wykorzystywane do izolacji kolumny stalowej (Zdjęcie 37).

037
Punkty, które wymagają uwagi w trakcie korzystania z BETOPAN lub BETOPANPLUS to jaką wybrać grubość, aby wytrzymała wpływ, który może wynikać z projektu konstrukcji, gdzie zostaną użyte, ich wartości dot. ognioodporności i powinny zostać wybrane, aby spełnić wymagania ognioodporności opisane przepisami, zaś obie powierzchnie muszą zostać pokryte przynajmniej podkładem farby (Zdjęcie 38).

 

038
WYKORZYSTANIE NA BALKONACH I SUFITACH TARASÓW, PODSUFITKACH, POWIĘZIACH

 
Fuga na takich częściach budynków pęka i odpada z czasem. Płyty Betopan lub Betopanplus są powszechnie używane na podsufitkach i powięziach do zapobieżeniu odpadania, brzydkiego widoku i uzyskaniu estetycznego wyglądu. Płyty są przykręcane na profilach pudełkowych, profilach M lub C przez wcześniej wywiercone otwory prowadnicze w zależności od wybranego elementu konstrukcyjnego (Zdjęcie 39). Należy poświęcić uwagę, aby płyty były użyte po zastosowaniu podkładu farby i zostały następnie pomalowane wykończeniową warstwą farby. Można wykorzystać płyty BETOPANPLUS o różnej fakturze na powięziach wg. własnego uznania. Płyty Betopanplus tworzą bardziej odporne powierzchnie niż drewno, które tradycyjnie jest wykorzystywane do okładania powięzi i podsufitek (Zdjęcia 43-44).

 039043044


WYKORZYSTANIE POD MATERIAŁEM KRYJĄCYM DACH

 
Produkty BETOPAN, które oferują przewagę przy wykorzystaniach w systemach dachowych w odniesieniu do problemów często doświadczanych w tradycyjnych produktach takich jak niedostateczna odporność na wodę, trudności w montażu, duża ilość połączeń, etc., są przykręcane bezpośrednio do połączeń dachowych. Preferowany materiał izolacyjny dla wody jest umieszczony na płytach BETOPAN i po tym jak zostaną one umocowane, montaż jest kończony przez zastosowanie finalnej warstwy pokrycia dachowego. Pokrycie dachowe musi zostać przymocowane do płyt BETOPAN przy pomocy śrub; nie można używać gwoździ. Gdy stosowane są płyty BETOPAN na połączeniach, należy zwrócić uwagę, aby każda krawędź została umieszczona na jednym z połączeń lub innej podporze (Zdjęcie 45).

045


WYKORZYSTANIE DO WSPIERANIA IZOLACJI WODNEJ PIWNIC

 
Powierzchnie ścian piwnic w budynkach z kontaktem z ziemią są izolowane od wody przy pomocy materiałów bitumicznych. Płyty BETOPAN grubości 10 mm są umieszczane na tym etapie na zewnątrz izolacji przed wypełnieniem ich piaskiem lub żwirem dla odpływu. Z tego powodu warstwa bitumiczna, która w łatwy sposób może zostać uszkodzona przez wpływ piasku i żwiru jest chroniona. Jak wiadomo, nawet pojedyncza dziura w takiej warstwie izolacyjnej narusza całą izolację. Z tego powodu, funkcja takiego ochronnego przykrycia jest bardzo cenna.

 


KONSTRUKCJA DRZWI OGNIOODPORNYCH


Drzwi Ognioodporne są jednym z najważniejszych punktów do zwrócenia uwagi jeśli chodzi o Zasady Ochrony Przeciwpożarowej, szczególnie w miejscach przeznaczonych dla dużej ilości osób.Takie drzwi muszą mieć maksymalną odporność na ogień. Systemy pokryte płytami Betopan na obu powierzchniach (stronach) i posiadające wolną przestrzeń i materiał izolacyjny pomiędzy są w stanie zaoferować wysoką ognioodporność. Produkcja drzwi z przedłużonym okresem odporności na ogień jest uzyskiwana przez zastosowanie metalowych ram drzwiowych na krawędziach takiego systemu, aby stabilizować taki system i pozwalać na łatwy dopasowanie do ram drzwi.


W SZYBIE WINDY


Ściany szybu windy muszą być skonstruowane z materiałów ognioodpornych od podłogi aż po dach. Ponieważ ściany szybu windy są ogólnie wykonywane z konstrukcji stalowych, konieczne jest obłożenie takich ścian płytami ognioodpornymi. BETOPAN i BETOPANPLUS, które posiadają Klasę A2, s1, d0 (Eurcoals Fire Rating) są ogólnie preferowane jako materiał do okładania takich miejsc. Zastosowanie jest prowadzone przez przymocowanie płyt na elementach konstrukcji stalowej.

 


W BUDYNKACH PREFABRYKOWANYCH

 
Są różne sposoby na zastosowanie płyt BETOPAN i BETOPANPLUS, które są powszechnie stosowane w budynkach prefabrykowanych, kontenerach, domach w systemie stalowym oraz szafach w zależności od obszaru zastosowania.

 


KONSTRUKCJA ŚCIANY

 
Najpierw, panele typu kanapkowego (sandwich) zostaną zbudowane z produktami BETOPAN lub BETOPANPLUS, które zostaną wykorzystane do konstrukcji ścian w budynkach prefabrykowanych i innych podobnych zastosowaniach, tak aby zawierały materiały izolacyjne pomiędzy nimi; następnie takie panele zostaną umieszczone w konstrukcji nośnej stalowej (Proile H, C, U) Budynku Prefabrykowanego. Po takim zastosowaniu, zostanie nałożone pokrycie farbą podkładową oraz farbą wykończeniową.

 


SYSTEM PODŁOGOWY


Przed rozpoczęciem montażu płyt Betopan do wykorzystania w konstrukcjach podłogowych w budynkach prefabrykowanych, kontenerach i podobnych zastosowaniach, elementy konstrukcji stalowej, które będą obciążone na podłodze muszą zostać zmontowane z właściwym odstępem (powinny zostać zaprojektowane wg. grubości płyt Betopan, jakie mają zostać umieszczone, przestrzenią między strukturami i maksymalnym zaplanowanym obciążeniem) (Zdjęcie 53). Po ukończeniu prac takich jak izolacja etc., które zostaną umieszczone pod podłogą w zależności od systemu firmowego, zastosowanie jest wykańczane przez umieszczenie płyt Betopan o wielkości zgodnej z konstrukcją nośną lub też wybranej ze standardowych rozmiarów. Następnie, należy zastosować finalną warstwę materiału pokrywający wg. życzenia użytkownika (wykładzina, PCV, panele podłogowe, etc.) Polietylen lub też podobny czynnik wyrównujący przenikanie pary zostanie umieszczony pod pokryciem takim jak wykładzina, umożliwiając przenikanie pary.

053

KONSTRUKCJA PODŁOG POŚREDNICH


Zastosowania do podłog wielopoziomowych są czasami spotykane w konstrukcjach prefabrykowanych lub podobnych. Montaż w przypadku takich zastosowań polega na przymocowaniu struktury nośników podłogi pośredniej po tym jak aplikacja podłogi niższej została ukończona. Ponownie, główna konstrukcja nośna musi zostać zmontowana z właściwymi odstępami biorąc pod uwagę takie zasady jak obciążenie z jakim zaprojektowano konstrukcję podłogi (Zdjęcie 56). Montaż zostaje zakończony przy pomocy zastosowania płyt BETOPAN o koniecznych rozmiarach na metalowych płytach lub konstrukcji nośnej (Zdjęcia 57-58). Ostateczna warstwa materiału pokrywającego (wykładzina, PCV, panele podłogowe) można zastosować wg. uznania użytkownika (Zdjęcie 59). Jeśli materiał przykrywający, jaki ma zostać zastosowany nie jest szczelny dla powietrza (np. wykładzina) należy zastosować taki typ wykończenia do płyt BETOPAN jak polietylen etc., który zbalansuje przenikanie pary wodnej przed położeniem pokrycia. BETOPAN lub BETOPANPLUS można stosować pod konstrukcję nośną wg. własnych preferencji.

056057058059


KONSTRUKCJA OBSZARÓW WILGOTNYCH

060
Najbardziej ulubiona płyta w zastosowaniach prefabrykowanych i podobnych, BETOPAN jest szeroko wykorzystywana w konstrukcjach w miejscach wilgotnych. Płyty BETOPAN i BETOPANPLUS, jakie mają zostać wykorzystane w konstrukcji ścian są przekształcane w panele kanapkowe (sandwich) przy pomocy materiału izolacyjnego i przymocowywane do swoich otworów (Zdjęcie 60). Profile stalowe są wykorzystywane jako nośniki w montażu. Jest wiele punktów, które wymagają uwagi przy stosowaniu produktów ceramicznych na ścianach w miejscach wilgotnych pokrytych płytami BETOPAN, połączenia które można później przykryć profilami przykrywającymi. Trzeba korzystać z substancji poliuretanowej, gdy stosowane są produkty ceramiczne na BETOPAN lub BETOPANPLUS (Zdjęcie 61). Gdy płytka ceramiczna, która odpowiada połączeniom jest przyklejana, nie można jej przyklejać do obu płyt, lecz tylko do płyty, na którą zachodzi większa części kafelka.

 061

 

Kontakt

Formularz kontaktowy

ul. Mokra 16/3
85-810 Bydgoszcz
 • 502 900 130
 • betopan@betopan.pl
Zobacz jak do nas dojechać