Betopan - płyta wodoodporna

Produkowany od 1984 roku, ulubiony członek rodziny, BETOPAN, jest produkowany z mieszanki drewna, cementu i dadatków chemicznych niegroźnych dla zdrowia. Swoją lekkość, elastyczność i łatwą obróbkę zawdzięcza drewnu; odporność na wodę, wilgoć, ogień i rozkład - cementowi. Razem służy swoim użytkownikom nadzwyczajną charakterystyką strukturalną.


Standardowe wymiary produktu:

 • Grubość: 08/10/12/14/16/18/20/24/30 mm
 • Szerokość: 1250 mm
 • Długość: 2500/2800/3000 mm
 • Indywidualne życzenia: możliwa jest produkcja płyt o innej grubości i przycięcie ich na szerokość i długość wg życzenia klienta.

 

 

Lekkość

Jest to lekki materiał. Np. BETOPAN o grubości 10 mm waży 13 kg/m2.

 


Odporność na wilgoć

Produkt powiększa sie o maks. 1,5%, gdy zostanie zanurzony w wodzie na 24 godziny. Wykazuje więc nadzwyczajne cechy odpornościowe w wilgotnych środowiskach w porównaniu do innych podobnych materiałów (np. płyty pilśniowe twarde, MDF, płyty gipsowe, OSB).

 

 • Izolacja dźwiękowa w powietrzu TS EN 13986 Artykuł 5.10
 • Strata w transmisji dźwięku (R) w zakresie 1kHz - 3KHz
 • Pochłanianie dźwięku TS EN 13986 Artykuł 5.11

 
Współczynnik pochłaniania dźwięku:

 • Między 250 Hz - 500 Hz: 0,10
 • Między 1000 Hz - 2000 Hz: 0,30

 


Odporność na czynniki biologiczne

Dzięki swojej wysokiej alkalinowości (ph 11-13) oraz gęstości BETOPAN jest odporny na czynniki środowiskowe i biologiczne. Jego podatność na grzyby i pleśń została przetestowana w warunkach ponad ziemią oraz pod ziemią w ekstremalnie wilgotnych obszarach. Nie wykryto ani grzybów ani pleśni na płytach ponad ziemią, pewne ślady pleśni zostały wykryte na płytach po pozostawieniu ich pod ziemią na okres 8 lat. Jednak, takie pogorszenie się pozostało na grubości 0,9 mm na powierzchni. Test zarażenia insektami przeprowadzony na wolnym powietrzu ujawnił, iż płyty nie zostały dotknięte przez insekty.

 


Odporność sejsmiczna

Lekkość BETOPAN przenosi mniej obciążeń na podparcia budynków wzmacniając odporność sejsmiczną budynku.


Odporność na ogień.

Płyty BETOPAN mają charakterystykę powstrzymującą ogień. Powiązanie ruchu z wilgotnością otoczenia i temperaturą, materiał drewniany porusza się w zależności od wilgoci otoczenia. Podobnie, stężały cement i beton poruszają się w trakcie zmian w wilgoci.

 
Stopień ruchu BETOPAN jest mniejszy niż ten w przypadku drewna i większy niż stężałego cementu. Struktura BETOPAN jest bardziej homogeniczna i napięcia jakie tworzy są mniejsze niż w przypadku drewna; kierunek i ilość ruchu może zostać przewidziana oraz można zapobiec niepożądanym skutkom poprzez metody malowania i przymocowywania. W trakcie zastosowania, płyty BETOPAN muszą zostać pomalowane przy pomocy najlepiej farby silikonowej, odpornej alkalicznie. Przy wpływie farby, ruch się zmniejszy, lecz nie zostanie kompletnie wyeliminowany. Z tego powodu, płyty muszą zostać przymocowane przy pomocy metody, która pozwoli na ruch liniowy. Zapobiegnie to całkowicie ruchom formalnym takim jak zapadanie się lub nabrzmiewanie powierzchni.

 

Specyfikacja techniczna Zastosowany standard Marka BETOPAN, Klasa 1, nie szlifowana, płyta cementowo-drzazgowa, TS EN 633, TS EN 534-1, TS EN 534-2) Marka BETOPAN, Klasa 1, nie szlifowana, płyta cementowo-drzazgowa z powiechnią bez cząsteczek, TS EN 633, TS EN 534-1, TS EN 534-2)
       
Waga jednostki objętości TS EN 634-2, TS EN 323  > lub = 1000 (1300 +/- 50 kg/m3)  > lub = 1000 (1500 +/- 50 kg/m3)
Siła zginania TS EN 634-2, TS EN 310  > lub = 9 N/mm2 (klasa 1)  > lub = 9 N/mm2 (klasa 1)
Moduł elastyczności zginania TS EN 634-2, TS EN 310  > lub = 4500 N/mm2 (klasa 1)  > lub = 4500 N/mm2 (klasa 1)
 
Siły napięciowe   
Pionowe na powierzchnię
 • TS EN 834-2
 • TS EN 319
 > lub = 0,5 N/mm2  > lub = 0,5 N/mm2
Pionowe na powierzchnię w środowisku wilgotnym po teście C
 • TS EN 634-2
 • TS EN 321
 • TS EN 319
 > lub = 0,3 N/mm2  > lub = 0,3 N/mm2
Wzdłużne do powierzchni  TS EN 789  > lub = 4 N/mm2  -
Odporność na ciśnienie TS EN 789 > lub = 15 N/mm2 > lub = 15 N/mm2
 
Przybieranie na grubość
Po zanurzeniu w wodzie na 24 h
 • TS EN 634-2
 • TS EN 317
< lub = 1,5% < lub = 1,5%
W środowisku wilgotnym po teście cyklicznym
 • TS EN 634-2
 • TS EN 321
 • TS EN 317
< lub = 1,5% < lub = 1,5%
 
Siła trzymania skręcania
przy grubości 10 mm TS EN 1390 168 N dla śruby 4,2 x 65  -
przy grubości 18 mm TS EN 1390 300 N dla śruby 4,2 x 65  -
 
Zawartość wilgoci TS EN 634-1, TS EN 322  9 +/- 3%  9 +/- 3%
Szkodniki niszczące drewno TS EN 335-1 "Ryzyko wpływu szkodników niszczących drewno w całej klasie zagrożeń jest znikome" "Ryzyko wpływu szkodników niszczących drewno w całej klasie zagrożeń jest znikome"
Uwalnianie formaldehydu  - Substancje z zawartością formaldehydu nie są używane w produkcji  Substancje z zawartością formaldehydu nie są używane w produkcji 
Azbest  - Substancje z zawartością azbestu nie są używane w produkcji Substancje z zawartością azbestu nie są używane w produkcji
 
Tolerancje
grubość
 • TS EN 634-1
 • TS EN 324-1
0,8 - 10 mm +/- 0,7 mm 0,9 - 10 mm +/- 0,7 mm
długość i szerokość
 • TS EN 634-1
 • TS EN 324-1

12 - 14 mm +/- 1,0 mm

16 - 18 mm +/- 1,2 mm

> 18 mm +/- 1,5 mm

Długość : +/- 5 mm, szer. +/- 5 mm

12 - 14 mm +/- 1,0 mm

16 - 18 mm +/- 1,2 mm

> 18 mm +/- 1,5 mm

Długość : +/- 5 mm, szer. +/- 5 mm

gładkość krawędzi TS EN 634-1 < lub = 1,5 mm/m < lub = 1,5 mm/m
Pionowość rogów TS EN 634-1 < lub = 2 mm < lub = 2 mm
 
Standardowe rozmiary i waga -

Grubość: (mm): 08,10, 12, 14, 16, 18

Waga (kg/m2): 10, 13, 15, 18, 20, 23

Szerokość (mm): 1250

Długość (mm): 2500, 2800, 3000

Szerokość (mm): 1250

Długość (mm): 2500, 2800, 3000

 
Przewodzenie ciepła (A)
(przy 8-12 mm grubości przy 10 st. C) TS EN 12664 0,212 W/mK  -
(przy 14-18 mm grubości przy 10 st. C) TS EN 12664 0,212 W/mK  -
 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej µm/mK (Klasa europejska)
 • DIN EN 51045
 • DIN EN 51045

11,4

11,6

 -
Odporność na ogień (Klasa europejska)
 • DIN EN 13501-1
 • DIN EN 13822
 • DIN EN 11925-2

Ogień: B, dym: s1

Opad cząsteczek palonych kropel: d0

10 mm i 8 mm 1: Ogień: s1

Opad cząsteczek palonych kropel: d0

Odporność na ogień (Klasa W. Brytania) Przepis budowlany Dokument B2 Rozdział 6 "Klasa 0" Klasy Europejskiej jest równoważna do B-s3,d2 (nie ma limitu dla dymu w s3 i brak limitu dla kawałków spalonych i spadających w d2)  -
Czas trwanie odporności na ogień (niepalności) TS 1263 (DIN 4102-2)

Grubość (mm): 08, 10, 12, 14, 16, 18

Czas (min): 31, 32, 34, 35, 37, 39

 -
 

Testy co do innych grubości są w trakcie.

Stabilność liniowa w zależności od względnej wilgotności (RH) (mm/m)

 

 

 

w cieniu:

 • przy grubości 8 - 12 mm
 • przy grubości 14 - 18 mm
 • TS EN 318
 • TS EN 318
 • - 1,0 (65% --> 35% RH)
 • +0,4 (65% --> 85% RH)
 • - 1,0 (65% --> 35% RH)
 • +0,3 (65% --> 85% RH)
 -

w słońcu:

 
płyty 12 mm sezonowane przy 85% +/- 5RH poraz 20 +/- 2 st. C, obie powierzchnie pomalowane (300 g/m2). W Ankarze, fasada południowa, po 1 roku, na koniec lata, z:

marka Sayadak (Hemel)

marka Amphisilan (Fili Boya)

 -
 • -2,3
 • -2,5
 • -1,5
 • -1,7
    
Strata transmisji dźwięku (R)   
Pochłanianie dźwięku
 • 250 Hz - 500 Hz
 • 1000 Hz - 2000 Hz
 TS EN 13986
 • 0,10
 • 0,30
 -
 pH  -  11 - 13  -
 Przenoszenie pary wodnej (µ)
 • TS EN 986
 • TS EN 986
 • Sucha miska = 5, mokra = 50
 • Sucha miska = 5, mokra = 50
 -
PLUS GROUP obejmuje płyty BTOPANPLUS, YALIPAN i TASONIT

Kontakt

Formularz kontaktowy

ul. Mokra 16/3
85-810 Bydgoszcz
 • 502 900 130
 • betopan@betopan.pl
Zobacz jak do nas dojechać